No Ziemassvētku egļu ceļa līdz Rīgas egles stāstam

EGLE

(2017)

Visvaldis Asaris, Kārlis Alainis

Atgādinot leģendu par pirmo rotāto Ziemassvētku egli Rīgā, 2017. gadā ar Rietumu Bankas labdarības fonda atbalstu tika radīts vides mākslas objekts Egle. Bronzā atlietā egles konusveida skulptūra ar smalku, simetrisku egļu zaru vijumu ir radusi pastāvīgu mājvietu Rātslaukumā. Tā ir pilsētas zīme ar vēstījumu par Rīgu kā vienu no pirmajām pilsētām Eiropā, kur rodams aizsākums Ziemassvētku egļu rotāšanas tradīcijām.

Leģenda par Rīgu kā vienu no pirmajām pilsētām Eiropā, kur aizsākusies Ziemassvētku egles rotāšanas tradīcija, pēc 500 gadiem iedvesmoja jaunas mākslas iniciatīvas iedibināšanai Latvijas galvaspilsētā. 2010. gadā dzima pirmais vides mākslas festivāls Ziemassvētku egļu ceļš – vienīgais Ziemassvētku tematikai veltītais urbānās mākslas un vides dizaina festivāls Eiropā, kurš, pateicoties tā idejas autora Guntara Kambara un viņa komandas neatlaidīgajam darbam un entuziasmam, audzis un attīstījies desmit gadu garumā. Tā laikā jau ir radīti un realizēti vairāk nekā 200 oriģināli vides mākslas objekti.

Festivāla mērķis ir veicināt radošumu vides mākslas jomā, eksponējot oriģinālus autoru darbus pilsētvidē. Dažādas paaudzes vienojošais formāts dod iespēju radošai sacensībai, kurā profesionāli mākslinieki, dizaineri un arī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studenti interpretē mūžzaļā dzīvības koka stāstu vides mākslas objektos − jaunās, eksperimentālās formās, materiālos un stilistikās. Īpaša uzmanība mākslas darbos pievērsta gaismas dizainam. Atbalstot māksliniekus un sniedzot savu ieguldījumu, festivālā iesaistās arī Latvijas uzņēmēji.

Katru gadu no decembra sākuma, mēneša garumā, festivāls izvēršas par savdabīgu liela mēroga kopizstādi Rīgas centrā ar tīklojumu arī pilsētas apkaimēs. Rīdzinieki un pilsētas viesi tiek aicināti doties egļu ceļa pastaigās, īpaši vakara stundās, kad ieslēdzas pilsētas apgaismojums un mākslinieciski izgaismotie vides mākslas objekti atdzīvojas jaunā veidolā.

2019. gada janvāra sākumā retrospektīvā izstāde Rīgas egles stāsts / The Story of the Riga Fir Tree ar izvēlētajiem labākajiem autoru darbiem bija eksponēta Eiropas Parlamenta ēkā Briselē. Ceļojošā izstāde sniedza koncentrētu ieskatu vides mākslas objektu festivālā, tādējādi akcentējot Rīgas lomu un vēsturisko saikni ar Ziemassvētku egles rotāšanas tradīcijas pirmsākumiem Eiropā. Savukārt gada nogalē, novembrī, atzīmējot Rīgas un Pori pilsētas sadraudzības 55. gadadienu, šī izstāde ir aizceļojusi uz Pori pilsētu Somijā. 2019. gada decembrī un 2020. gada janvārī izstāde būs skatāma Rīgas Rātsnamā un Rīgas Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekciju telpās.

Izstāde Rīgas egles stāsts/ The Story of the Riga Fir Tree apkopo saturiski un stilistiski atšķirīgus mākslinieku un dizaineru darbus, atklājot ideju dažādību un atšķirīgus mākslinieciskos rokrakstus, vienlaikus atsaucoties uz Latvijas amatniecības un kultūras mantojumu, etnogrāfiju un izceļot vietējo Latvijas dabas materiālu skaistumu un pievilcību. Izstādei izvēlētie darbi iezīmē gan klasiskās tradīcijas, gan eksperimentālus risinājumus vides mākslā, kā arī dzirkstošu humoru un ironiju. Atsevišķi vides objekti akcentē sociālo aspektu, to radīšanas procesā iesaistot dažādas sabiedrības grupas.

Līdz šim vairāki festivāla objekti bijuši eksponēti arī mūsu tuvāko kaimiņvalstu galvaspilsētās − Tallinā un Viļņā. Festivāls ir pamanīts un novērtēts arī Vācijas, Itālijas, Japānas, Somijas, Krievijas un citu valstu medijos.

Izdevums Rīgas egles stāsts / The Story of the Riga Fir Tree veidots radošā sasaistē ar tāda paša nosaukuma izstādi. Izdevumā apkopoti konkursa Mākslinieciskās padomes izvēlētie labākie festivāla darbi, tostarp arī jaunākie 2019. gada projekti. Autoru darbi izdevumā sakārtoti nevis hronoloģiskā secībā, bet gan tematiski 9 puduros, iezīmējot simbolisku līdzību ar egļu jaunaudzi. Ideju un rokrakstu dažādība, autoru vēstījumi, materiālu daudzveidība, roku darba unikalitāte un arī amatnieciskās prasmes, mākslas objektiem īpaši piemeklētas un jaunatklātas vietas pilsētvidē – tās ir festivālu raksturojošās unikālās kvalitātes.

Egļu jaunaudzē pat vismazākais kociņš ar zaļojošām atvasēm sparīgi tiecas augšup. 10 gadi festivāla jaunaudzei ir atskaites punkts. Un arī izaugsmes laiks. Brīdis, lai nobriestu kvalitatīvi kuplāks saturs – domāšanā zaļāks un plašāku sabiedrību iesaistošāks, ideju un vīzijas ziņā izgaismotāks, pieredzē bagātāks un ar drošāku atspērienu nākotnē.